Regelgeving en beleid

Soepele tewerkstelling

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra doen regelmatig beroep op ‘losse medewerkers’: vrijwilligers, lesgevers, kunstenaars, freelancers, …  De vraag rijst dan vaak hoe deze medewerkers binnen het kader van de regelgeving kunnen ingezet worden.  Naast het werknemersstatuut en het statuut van zelfstandigen bestaan er een aantal vormen van soepele tewerkstelling. Deze tewerkstellingsvormen zijn onderhevig aan strikte voorwaarden.

U vindt ook heel wat informatie over het vergoeden van losse medewerkers in het artikel van Artisjok nr 05: “Niet WIE gaat dat betalen, maar wel: HOE moeten we betalen?”  (pdf)

Hierbij geven we u een overzicht en basisinformatie van de soepele tewerkstellingsvormen:

Vrijwilligers:   http://www.cultuurcentra.be/trefwoord-vrijwilligers-25.html

Kunstenaars - kleine vergoedingsregeling:   http://www.cultuurcentra.be/trefwoord-sociaal-statuut-van-de-kunstenaar-14.html

25-dagenregel in de socioculturele sector:  http://www.cultuurcentra.be/trefwoord-25-dagenregel-socioculturele-sector-37.html

Freelancers: info volgt later 

Studentenarbeid: info volgt later

 

Links:   http://www.sociare.be/  en http://www.kunstenloket.be/

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.