Regelgeving en beleid

Strategische adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De oprichting ervan kadert in de herstructurering van de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen, Beter Bestuurlijk Beleid (BBB).

Wetgeving

Decreet tot regeling van strategische adviesraden, van 18 juli 2003 (B.S. 22.08.2003) (PDF)   
Decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15.01.2008) (PDF)

Structuur

De SARC is een afzonderlijke rechtspersoon. Binnen zijn structuur is er een algemene raad, een vast bureau en vier sectorraden, namelijk een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad voor Sport en een sectorraad Media.

De algemene raad zorgt voor de conceptualisering van het cultuurbeleid door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. De algemene raad geeft advies over alle thema's die meerdere beleidsvelden aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne coördinatie van de adviezen van de sectorraden.

De vier sectorraden zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld. U vindt meer informatie over de verschillende sectorraden via de linkernavigatie.

Het vast bureau neemt het bestuur van de SARC waar. Het vast bureau is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorraden en wordt voorgezeten door de algemene voorzitter.

Samenstelling en adviezen

Algemene raad: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/index.shtml

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/index.html

Sectorraad Kunsten en Erfgoed: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/index.html

Sectorraad Media: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/index.html

Vlaamse Sportraad: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/index.html

Overzicht jaarverslagen:

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/publicaties/index.html

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.