Regelgeving en beleid

Ticketing en planning

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

In 2015 organiseerden we twee bevragingen: 

Overzicht ticketing en (zaal)planning: oplijsting van welke digitale systemen cultuur- en kunstenhuizen inzetten voor hun ticketing en (zaal)planning en peiling naar het gebruik van sociale media. Lees het rapport hier. Op algemeen verzoek organiseert Cultuurconnect i.s.m. VVC, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en het Sociaal Fons Podiumkunsten (SFP) een infobeurs en netwerkevent met de aanbieders van ticketing- en zaalplanningsystemen. Kruis de datum alvast aan in je agenda: dinsdag 13 december 2016!

Bevraging administratiekost tickets: het zakelijk overleg van VVC  peilde naar hoe cultuurcentra en gemeenschapscentra omgaan met de ‘bijkomende’ kosten voor de toeschouwer bij (podium-)voorstellingen: administratiekost tickets, vestiaire en parking. Wanneer, hoe en met welk tarief rekenen de centra door aan de klant? Lees het beknopte rapport hier. 

 

---------------------------------------

Op 3 oktober 2011 organiseerden oKo, LOCUS en VVC een infodag over ticketingsoftware. Met 90 deelnemers uit podiumkunstenorganisaties, cultuurcentra en lokaal cultuurbeleid en presentaties van 7 leveranciers werd dit voor velen een unieke kans om op één dag kennis te maken met verschillende ticketingtoepassingen. Daarnaast gaf CultuurNet een boeiende toelichting over de mogelijkheden om in de UiTdatabank een link te leggen naar uw eigen online ticketing en hoe tickets een extra promotiekanaal kunnen zijn voor uw evenementen. De meeste presentaties vindt u terug op http://www.cultuurcentra.be/activiteit-infodag-ticketingsoftware-39.html

Op 19 maart 2012 organiseren dezelfde partners een gelijkaardige infodag over planningssoftware. Op die manier willen we u ook ondersteunen in de zoektocht naar een systeem op uw maat voor planning en zaalreservatie. Al uw suggesties en opmerkingen bij de voorbereiding en organisatie van deze infodag zijn van harte welkom bij evi.gillard@cultuurcentra.be of hilde@overlegkunsten.org of an.vanlierde@locusnet.be . Uiteraard ontvangt u tijdig een uitnodiging voor deze infodag waarna u zich kan inschrijven.

 

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.