Regelgeving en beleid

VZW-wetgeving

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

 

VZW anno 2018

De eerste wet op de vzw’s dateert van 1921 en werd in 2002* grondig gewijzigd. Met deze wijzigingen wilde de wetgever een grotere transparantie van de vzw – werking realiseren zowel naar derden als naar de eigen leden. Anno 2018 spreken we niet langer van een 'vereniging zonder winstoogmerk' maar van een Vereniging zonder winst'uitkering'. Minister van justitie, Koen Geens wil de vennootschaps- en verenigingsvormen vereenvoudigen. Hij brengt ze allen onder in het ondernemingsrecht. Hier vind je meer informatie over de hervorming van het ondernemingsrecht, en de impact op vzw's.

*De vzw’s werden verplicht een verenigingsdossier aan te leggen op de griffie van de Kamer van Koophandel. Dit dossier moet ook regelmatig geactualiseerd worden zodat derden zich steeds kunnen informeren over de gang van zaken bij een vzw (bestuursleden, financiële toestand,…). Daarnaast dient de vzw allerlei documenten te bewaren op de maatschappelijke zetel. Er zijn ook nieuwe boekhoudkundige verplichtingen die variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Wetgeving

VZW-wet - gecoördineerd - wet van 21 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
KB van 26 juni 2003: Boekhoudkundige verplichtingen, met  Bijlage A  -  Bijlage B  -  Bijlage C
Wet van 16 januari 2003 betreffende de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen

De formulieren ter neerlegging en andere informatie, vind je op: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm

Documentatie

Cursus: de nieuwe vzw-wet, Marleen Denef 
Modeldocument vzw-statuten 


Brochure 'Boekhoudkundig stelsel voor grote verenigingen': http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/68.pdf  (link naar pdf-document)
Brochure 'Boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen': http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/70.pdf  (link naar pdf-document) 

Get Adobe Reader Al onze documenten kan u lezen en/of downloaden in pdf-formaat. Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig.
De recentste versie van Adobe Reader kan u gratis downloaden via www.adobe.com
Dit is wereldwijd gebruikte software voor het archiveren, lezen en doorsturen van documenten.
Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.