Werkingsverslag 2018

 

Op de Algemene Vergadering in oktober 2018 stelde de VVC zijn toekomstplannen voor. De vergadering keurde die plannen unaniem goed. De organisatie zal zijn rol van belangenbehartiger opnieuw uitpuren. De VVC-werking stoelt op 4 pijlers: 
1)    Advies en dienstverlening aan de VVC-leden: al jullie vragen blijven welkom. We helpen jullie zo snel en kwalitatief mogelijk verder.
2)    Sectorale opvolging: we houden de vinger aan de pols om jullie als de cultuur- en gemeenschapscentra te ondersteunen en te inspireren
3)    Beleidsopvolging: we houden evoluties en opportuniteiten voor de centra in de gaten en spelen erop in 
4)    Intern organisatiebeleid: we werken verder aan een VVC nieuwe stijl 
Dit alles wordt binnenkort mee gerealiseerd door een nieuwe coördinator voor de VVC. We danken ook de afscheidnemende coördinatoren Leonie Lanssens en Elke Van lent voor hun inzet voor de VVC en wensen hen veel succes in hun nieuwe job.
Tijdens de overgangsperiode kan u blijven rekenen op de VVC-dienstverlening. Onze projectmedewerker Peter D’Herde zal samen met administratief medewerkster Leen Pede instaan voor de continuïteit van de werking. Ze staan je graag bij met woord en daad.
Aarzel dus niet om het VVC-secretariaat te contacteren bij vragen of problemen:
Leen Pede: leen@cultuurcentra.be en 02 201 17 07
Peter D'Herde: peter@cultuurcentra.be en 0474 45 09 82
Via onderstaande link vind je een digitaal werkingsverslag terug. Het geeft in het kort een beeld van de acties en dossiers waarvoor het VVC-team zich in 2018 volop engageerde. 

Op de Algemene Vergadering in oktober 2018 stelde de VVC zijn toekomstplannen voor. De vergadering keurde die plannen unaniem goed. De organisatie zal zijn rol van belangenbehartiger opnieuw uitpuren. De VVC-werking stoelt op 4 pijlers:

1)    Advies en dienstverlening aan de VVC-leden: al jullie vragen blijven welkom. We helpen jullie zo snel en kwalitatief mogelijk verder.
2)    Sectorale opvolging: we houden de vinger aan de pols om jullie als de cultuur- en gemeenschapscentra te ondersteunen en te inspireren
3)    Beleidsopvolging: we houden evoluties en opportuniteiten voor de centra in de gaten en spelen erop in
4)    Intern organisatiebeleid: we werken verder aan een VVC nieuwe stijl 

Via onderstaande link vind je hetdigitaal werkingsverslag 2018 terug.
Het geeft in het kort een beeld van de acties en dossiers waarvoor het VVC-team zich in 2018 volop engageerde. 

Bekijk het VVC-werkingsverslag 2018